303 Ungdommens Ø

 • Projekttype

  Prækvalifikation, 1. og 2. runde, udført i samarbejde med Rønnow Arkitekter og Niras

 • År

  2015

 • Investering

  200.000.000 kr.

 • Areal

  50.000 m2

 • Kunde

  Middelgrundsfonden

Download oversigt som PDF

Visionen er at skabe en levende og magisk Ungdommens Ø, som rummer stedets historiske lag, og sætter fokus på øens rå natur som et oplevelsesrigt landskab. Det udtjente militæranlæg skal derfor transformeres til et inspirerende, involverende og foranderligt sted for unge. Den historiske arv skal gå hånd i hånd med lysten til at forme en ny aktiv fremtid på Middelgrunden. Øens nye samlingspunkt og vartegn “Teltet” rejses på voldens østlige skulder, som et symbol på de unges ankomst til Middelgrundsfortet.

Øen skal invitere til udfordringer og opdagelser hvor alle børn og unge kan være med – både fysisk og mentalt, individuelt og i fællesskab. Her skal de unge lære om  naturen, selvbyg og selvforsyning,  demokrati og handlingsbaseret værdiskabelse .

Forslaget er bygget op om fire strategier som skaber et stærkt grundlag for at øen kan indtages og udvikles af de involverede parter: En bevaringsstrategi, en strategi for nye funktioner, nye forbindelser og en grøn strategi.

Et af de bærende greb består i, at den udfyldte fæstningsgrav får en langt mere fremtrædende rolle for aktiviteterne på øen som “Den Grønne Ring”. Fæstningsgraven er ikke er omfattet af samme strikse fredningsbestemmelser som andre dele af fortet. Der er derfor et stort potentiale i at skabe en ring af liv omkring øen, hvor skaberlyst, lejrliv og naturforståelse kan få plads til at udfolde sig. Nye gangforbindelser fra fæstningsgraven til kasematterne og voldanlægget, styrker “Den Grønne Ring” og  skaber en helt ny helhed og sammenhængskraft på øen.