250 Nye kors i Våler

 • Projekttype

  Ny kirke i Våler Norge

 • År

  2011

 • Aftale

  International idékonkurrence

 • Investering

  Ikke oplyst

 • Areal

  970 m2 m2

 • Kunde

  Våler Kommune

Download oversigt som PDF

I en ny sammenbinding af området markerer 2 nye korsformer sig omkring den nye kirke og det nye klokketårn/minderum.

Korset symboliserer verden og dens verdenshjørner. Korset symboliserer forbindelsen mellem himmel og jord, liv og død. Det rækker ud i uendelighed.

Den nye kirke rejses i overgangen mellem park og kirkegård. Sjursenparken bevares og forstærkes. Kirkeruinen forvandles til et minderum og klokketårn i 47 m’s højde. En ny hovedsti binder området sammen fra nord til syd: Kommunelokalerne – Sjursenparken – ny kirke – kapel – nyt klokketårn/minderum – kirkegård – Kirkelund – danner en ny helhed.  Alle attraktioner knyttes direkte til hovedvejen.  Kirkegården udvides så den omslutter den nye kirke og den eks. kirkegårdsmur bevares og udvides.

Kirkebygningen og klokketårnet vender sine gavle mod hovedvejen, og skaber sammen med kapellet og Kommunelokalerne en markant arkitektonisk profil i landskabet. Formsproget er enkelt og afbalanceret, så det både repræsenterer en ny tid – og respekterer den omkringliggende arkitektur.

Kirkebygningen rejses som en træbygning på en base af granit. Basen rejser sig og danner ramme omkring dåbssakristi og visningsrum, for til sidst at danne bagvæg for kirkens altertavle ved apsis.

Resten af bygningen er konsekvent i træ. Høje søjler danner sammen med dragere rummelige konstruktionskors. Som de særegne norske stavkirker danner (maste-)konstruktionen og “omgangen” højrejste rum med karakter og skalasætning.

Kirkens arkitektoniske rum skal favne både det enkle og det komplekse. Både hverdagen, livets eksistentielle dilemmaer, spørgsmål om mening – og tro. Livet i døden og døden i livet. Vi ønsker at skabe den ramme, men vores forklaringer er begrænsede. Vi håber vores kærlighed til livet er bygget ind og kan mærkes i arkitekturen.

Illustrationer udført af spark