244 Borgerskolen

 • Projekttype

  Om- og tilbygning, 1. præmie

 • År

  2011

 • Aftale

  Arkitektrådgivning

 • Investering

  23.000.000 kr

 • Areal

  5.500 m2 m2

 • Kunde

  Høje Tåstrup Kommune

Download oversigt som PDF

Den centrale hovedidé i forslaget er et udvidet læringscenter som forbinder alle skolens afdelinger (på nær udskolingen) i et nyt centrum. Hovedindgang, læringscenter, multisal, opholdstrappe, café og madbod, SFO indgår alle i det nye åbne og dynamiske hovedrum.

Hovedindgangen forbindes til SFO-basen, info og selvbetjening, udstilling, café og madbod. Læringscenteret forbindes med Indskolingen, Mellemtrinnet, Specialtilbuddet, ressorcelokaler og lærerforberedelse, caféen forbindes med den store opholdstrappe, multisalen og forskellige studie- og opholdsrum. Alt i et stort flow af åbne, rumlige sammenhænge, hvor niveauer forbindes og nye forbindelser skabes.

Store dobbelthøje rum, forskellige zoner og nicher til ophold, studier og meget mere. Vi har et stærkt ønske om, at denne mangfoldighed af rum understøtter værdierne for Morgendagens skole.

Forslaget søger i hovedtræk at udnytte alle arealer langs facaderne bedst muligt, at åbne op mellem basislokaler, grupperum og midterrum med glasvægge og glasdøre, samt at skabe et attraktivt samlingspunkt centrale mellem de to fløje fremfor de mørke midterarealer.

Det kan umiddelbart synes som en umulig opgave at skabe arkitektonisk sammenhæng i den aktuelle sammenstilling af eks. bygninger. Vi ønsker at flette det nye sammen med det eksisterende – og gøre det på en måde som samtidigt udtrykker den nutidige skole.

Den største arkitektoniske opgave har været de indre rumligheder. Parametrene for forslagets design af læringsmiljøet har været at skabe stor variation i rumstørrelser og rumligheder, at fokusere på et sundt indeklima med godt dagslys og integrering af akustisk regulering (og ventilation mv.) samt at vælge robuste materialekvaliteter som trives i det aktive skolemiljø.

Illustrationer udført af spark