234 Frederiksværk Børnehus

 • Projekttype

  Indbudt konkurrence, 1. præmie

 • År

  2010

 • Aftale

  Arkitektrådgivning

 • Investering

  32.000.000 kr

 • Areal

  2.200 m2

 • Kunde

  Halsnæs Kommune

Download oversigt som PDF

Frederiksværk Børnehus er en ny børneinstitution for 160 børn fordelt på 15 grupper.

Anlægget er et stort knækket bygningsvolumen, der i en dynamisk vinkel skaber en markant indgang, ny- organisering af institutionen og karakterfulde  uderum.

Orangeriet, som åbner sig mod forpladsen, er et stort højloftet, grønt rum med lette glasfacader. Orangeriet er velkomstrummet, der binder institutionens forskellige afsnit og funktioner sammen.

Børneinstitutionens to afsnit er hver grupperet omkring et højloftet fællesrum. Her er fællesaktiviteter for de forskellige enheder eller aktiviteter og leg for mindre grupper. Fællesrummet er et stort foranderligt rum, der er opdelt i større og mindre rumligheder med mulighed for teater ved motorikrummet, fællesspisning ved en af køkkenøerne eller mere rolige aktiviteter i de runde stillerum med tæpper på gulv og væg.

Grupperummene har visuel forbindelse til fællesrummets aktiviteter. Grupperum der ligger ved siden af hinanden kan desuden sammenlægges ved at åbne foldevægge imellem rummene. Grupperummene har et karakterfuldt snit med forskellige lofthøjder og en blanding af sidelys i facaden og ovenlys længere inde i bygningen.

Uderummet har en ekspressiv udformning, hvor belægningens takkede form omkring bygningen danner områder med forskellige udformninger, temaer, aktiviteter og sanseoplevelser.

Bygningen fremstår enkel i sit udtryk, med robuste tunge murede facader i mørke mursten og sorte tagflader. Karakterfulde ovenlyskupler i forskellige størrelser giver bygningen et sjovt og legende udtryk.

Institutionen er opført som lavenergibyggeri kl. 1, BR08.

Fotograf spark