229 Strandgade, Miljøstyrelsen

 • Projekttype

  Ombygning af 2. sal til åbent kontormiljø

 • År

  2010

 • Aftale

  Totalrådgivning

 • Investering

  11.000.000 kr

 • Areal

  1.050 m2 m2

 • Kunde

  Slots- og Ejendomsstyrelsen

Download oversigt som PDF

Opgaven er udført som totalrådgivning for Slot- og Ejendomsstyrelsen overfor Miljøstyrelsen som lejer. Der er ligeledes udført lejerrådgivning for Miljøstyrelsen. Arbejdet har omfattet følgende faser og ydelser:

· organisationsanalyse, reorganisering og lokalisering, principper for åbne kontormiljøer samt forslag til indretning af nye te-køkkener, nyt mødecenter i stueetagen samt ombygning og indretning af kontorarealer på 2. sal

· projektforslag inkl. kravsspecifikation samt udbud i hovedentreprise

· myndighedsbehandling

· projektstyring, byggeledelse og tilsyn i forbindelse med projektering og udførelse

· design af specialinventar til cafe

· rådgivning og indretningsforslag for Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsens hovedsæde er smukt beliggende på Christianshavn ud til Københavns Havn, langs Wilders Kanal. Huset består hovedsageligt ag ens kontoretager med 1 – 3 personers kontorer fordelt på hver sin side af en mørk midtergang.

Hoveddisponeringen på den ombyggede 2. sal er en række åbne, gennemlyste arbejdsmoduler med høj akustisk dæmpning, samt møderum og flexrum til team- og afdelingsmøder mv. De to fløje med kontorarealer mødes omkring indgangsarealet og cafeområdet, hvor der er etableret et nyt stort facadeparti med udsigt over Wilders Kanal.

Hovedentreprise er udført af Kjær & Lassen.

Fotograf spark