205 Kirkebakkeskolen

 • Projekttype

  Ny- og ombygning af Kirkebakkeskolen i Vejle

 • År

  2010

 • Aftale

  Arkitektrådgivning/partnering

 • Investering

  67.000.000 kr

 • Areal

  8.500 m2 m2

 • Kunde

  Vejle Kommune

Download oversigt som PDF

Det er forslagets hovedidé at transformere skolen til en moderne “aulaskole”. Hovedgrebet er et nyt, aktivt og dynamisk centrum i skolen. Det eksisterende centrale uderum er blevet overdækket og omformet til et nyt indendørs skoletorv, som samler skolens aktiviteter – både i hverdagen og ved særlige arrangementer.

Det nye centrum består af en stor bygning, som sammenbindes med de omkringliggende bygningsfløje, samt en bygning med gangforbindelse og stor ankomsttrappe mod den nederste skolegård. De nye bygninger skaber både en ny markant hovedindgang, nye store rumligheder – og nye forbindelser som binder skolens funktioner sammen på tværs. Forslaget etablerer ca. 1.100 nye m2.

Kirkebakkeskolen har samtidig gennemgået en omfattende ombygning og renovering. De eksisterende gange og klasselokaler er blevet optimeret og der er skabt nye nuancerede læringsmiljøer. Indeklimaet og ikke mindst dagslyset er blevet forbedret markant. Renoveringen har også omfattet udskiftning af alle facader, nye installationer og overflader.

Den samlede ombygning og tilbygning sikrer – med brugernes ord – rammerne for en udviklingsorienteret folkeskole i fremtiden.

Projektet er udført i partnering med målsætningen om at få mest skole for pengene. Ombygningen er taget i brug  august 2010.

Fotograf Lars Kaslov