168 Ny Østergade

 • Projekttype

  Ombygning af pakhus til åbne kontormiljøer

 • År

  2007

 • Aftale

  Lejerrådgivning

 • Investering

  Ikke oplyst

 • Areal

  11.000 m2 m2

 • Kunde

  Slots- og Ejendomsstyrelsen

Download oversigt som PDF

Opgaven er udført som lejerrådgivning for Slots- og Ejendomsstyrelsen og brugergruppe (Miljøstyrelsen, Arbejdsmarkedsstyrelsen og SKAT) overfor privat udlejer og dennes rådgivere og hovedentreprenør. Arbejdet har omfattet følgende faser og ydelser:

· organisationsanalyse, forslag til lokalisering, principper for åbne kontormiljøer samt forslag indretning af Miljøcenter, SKAT Kundecenter, SKAT ledelsessekretariat, Beskæftigelsesregion og Driftsregion

· projektforslag inkl. kravsspecifikation, bilagsmateriale for lejekontrakt, rådgivning i forbindelses med forhandling og indgåelse af lejekontrakt

· projektstyring i forbindelses med udlejers projektering og udførelse

· rådgivning og indretningsforslag for brugere

Ny Østergade 7-11 er et tidligere pakhuskompleks med store rumdybder og forholdsvis lave etagehøjder. Udfordringen var derfor, udover en rationel fordeling af lejemål til de nye statsinstitutioner, at skabe attraktive dagslysforhold for arbejdspladserne. Det gennemgående koncept er en række etagegennembrud som skaber dobbelthøje rum og atrier, lokalisering af fællesfaciliter i midterzonerne og gruppering af mindre arbejdsgrupper langs facaderne.

Hovedentreprisen er udført af Hoffmann A/S og projekteringen af Niras A/S, Mannik og Storm A/S og DOMUS arkitekter A/S i samarbejde med os.

Fotografer Torben Eskerud og Thomas Willads